Blue Ivy Swirl Vase

$29.00

SKU: 4C0V00942

Blue ivy swirl vase, 7″ high