Romance Vase

SKU: 4C0V00822

Romance vase, 4 1/2″ high