Pink Swirl Vase

$29.00

SKU: 4C0V00612

Pink swirl vase, 8″ high