4c0v00742_lg

Golden glass mosaic vase

$36.00

SKU: 4C0V00742

Glass mosaic vase, 5″ high