4c0v00777_550x650

Flecked green oxy vase

$42.00

SKU: 4C0V00777

Green glass vase, 7 3/4″ high